EVET`le oyunuzu veriniz!

 

EVET`e böyle oyunuzu veriyorsunuz!

Hamburg enerji ağlarının kamu sektörüne devralınması talebi için oy listesinde BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ`e „EVET“ inizi bir çarpı ile destekleyiniz. Referandum`u kazanmamız için yaklaşık 500.000 EVET oyuna ihtiyacımız var. Ayrıca, talebimiz tabii ki Hayır almaktansa daha fazla EVET oyuna ulașmaktır.

Dikkat: Yüksek derecedeki ulașılması gereken oy sayısının her türlü çekimserlik, ve her bir katılmamanın bedeli olumsuz oy`la, yani Hayır cevabıyla, denkleștiriliyor. Bir eksik EVET oyu bile ulașılması gereken oy sayısına ulașamamazlık anlamına gelebilir ve referendum`u kaybedebiliriz; ki Hamburgluların çoğu Hayır cevabından çok daha fazla EVET oy`unu ișaretlediyse bile. Yani kesinlikle bir EVET oyunuz ile bize katılın lütfen!

Referandum 22 Eylül 2013`de olan federal genel seçim ile beraber yapılacaktır. Her oy kullanma hakkına sahip olan Hamburglu vatandaşları için Ağustos`un sonuna veya  Eylül`ün başına doğru posta yoluyla federal genel seçim pusulası belgeleri ile referandumunda oy listesi gönderilecektir. Bunları 22 Eylül`de seçim kabinine alabilir veya posta yoluyla oy kullanmaya bașvurabilirsiniz (bununla ilgili tüm bilgiler belgelerde yer alacaktır).

Oy kullanma hakkına sahip olan kișiler 16 yaşını geçkin, en az 3 ay`dan beri Hamburg`da oturumu olan veya bașka șekilde yașayan (bu örneğin evsiz kişilerde olabilir), ve Alman vatandașlarını kapsamaktadır.

Stimmzettel - Volksentscheid UNSER HAMBURG - UNSER NETZ

Oy metni

Bu oy metnini, „şablon“ ile adlandırılan, 22 Eylül 2013`de referandum`u onaylayabilirsiniz. Referandum`da alınan kararlar Hamburg`da kesindir.

“Senato ve vatandașlığın tüm gerekli olan zamanında ve uygun adımları atması, Hamburg`un elektrik, merkezi ısıtma ve gaz boru hatlarının 2015`e kadar yeniden kamu sektörüne geçirebilmesi için, zorunlu ve önemlidir. Bağlayıcı hedefimiz yenilebilinir enerjilerden sosyal adil olan, iklim șartlarına uygun ve demokratik kontrolünde bulunan enerji tedariğini sağlamaktır.” 


Sebep:

  1. Genel olarak sadece her 20 yılda bir elektrik, gaz ve merkezi ısıtma ağlarının lisansları atanması için yeniden bir fırsat doğar. Şimdiye kadar Hamburg`daki șebekeler Vattenfall ve E.on tarafından işletilmektedir ki, bu șirketler bilhassa tehlikeli nükleer reaktörlerle ve çevreye üst düzeyde zararı dokunan kömür santralleriyle paralarını kazanmaktadırlar.
  2. Hamburg`un güçlü, șirketler grubundan bağımsız olan bir kamu enerji tedariğine ve ekolojik bir enerji devrimine ihtiyacı vardır. Ağların yeniden yapılma ve ișletilmesi hizmetlerinin önemli bir ön koşuludur.
  3. Varoluș tedbirlerini göreve alan kamusal bir enerji șirketi, kazanç-odaklı özel șirketlerin aksine, tüketici korumasında daha çok șeffaflık, vatandașlara daha fazla kontrol imkânları ve daha güvenilir iș yerleri sunmaktadır.
  4. Satın alım finanse edilebilinir, tıpkı diğer şehirlerin başarılı bir șekilde öncelik yaparak gösterdikleri gibi. Şebekelerden kazanılan gelirler Hamburg`da kalacaktır.

Referandum için ne kadar yeterli oy sayısına ihtiyacımız olduğunu, aynı zamanda Hamburg`luların federal genel seçimdeki oy davranışına bağlıdır. İlk olarak, Hamburg`un federal genel seçim oylarının hangi sayıda Federal Almanya Parlamentosunda temsil edildiğini belirlemektir, yani Hamburg`luların ne kadar oy`u %5 engelini geçen partilere gittiğini öğrenmektir. Bizim bu sayının en az %50`sini EVET oy`u ile almamız gerekiyor ki,  referandumu kazanalım. Bu arada, federal genel seçim`in ve referandum`un oylanması ayrı sayılır. Ayrıca federal genel seçime katılmayanın veyahut %5 engelini geçemeyen parti`ye oyunu verenin yinede referandum oylaması sayılmaktadır, yani geçerlidir. Bu gerekli olan oy sayısı ile ilgili madde § 23 Hamburg referandum kanunu`nda düzenlenmiştir.

Bir hesaplama örneği:

Hamburg`da yaklaşık 1.3 milyon vatandaș oy kullanma hakkına sahiptir.

Federal genel seçim`de %75 katılım olur ise, bu 975.000 seçmen demektir.

Varsayalım ki, oyların %7`si Federal Almanya Parlamentosuna giremeyen partileri kapsıyor, o zaman geriye yeterli oy sayısına ulașabilmek için 906.750 seçmen kalıyor. Bu sayının %50 sini artı bir EVET oy`unu daha almamız gerekiyor, yani 453.376 EVET oy`u.

Ancak o zaman hedefe aldığımız 500.000 oy ile güvenli tarafta olacağız.

 

geri