Hamburglu Enerji Șebekeleri kamunun eline!

 

%100`e EVET – çünkü buna deǧer!

 

Müziǧin sesini açmak, çamaşır yıkamak, kaloriferi açmak – hepimize enerji lazım. Evlerimize elektrik, gaz ve merkezi ısıtmanın ulaşabilmesi için her Hamburg`lu enerji dağıtım ağlarına bağlıdır. Şimdiye kadar Vattenfall ve E.on bu ağları kontrol ediyordu. Şehir ise sadece %25.1 oranında bir paya sahiptir.

Bu yeterli değil! Hamburg`un örneğin enerji devrimi ile ilgili șebekelerin değişimi hakkında veya merkezi ısıtma kaynaklarını kullanan müşterilerinin ücretlendirilmesinde, yani şirket politikası üzerinde, hiçbir söz hakkı yoktur. Azınlık payı ile Hamburg kendini Vattenfall ve E.on`a baǧladı. Fakat Hamburg merkezi ısıtma kaynaklarını ve diǧerlerini tamamen devralırsa iyi bir iş yapabilir: Elektrik ve gaz şebekeleri ile, ve merkezi ısıtma kaynaklarıyla, şirketler grubu yıllık 1 milyar Avro gelir elde etmektedir. Șebeke ișletmeciliǧin geliri sağlamdır. Bu paraların gelecekte Hamburg’a kalmasını istiyoruz biz.

Bu BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ referandumu ile biz Hamburg`lulara enerji ağlarını yerel ellere teslim etmeye fırsat doǧuyor. Hamburg yine kendi vatandaşlarının çıkarları doǧrultusunda enerji politikasını șekillendirmelidir. Bunun için enerji ağlarının geri alınması önemlidir. Sadece böylelikle varoluș tedbirleri, tüketici ve çevre koruma gibi, ve ayriyeten iş yerlerinin güvencesi, ön planda kalması saǧlanabilir.

22 Eylül 2013`de yapılacak federal genel seçimlerde, aynı zamanda yer alan referandum`da BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ`e oyunuzu veriniz. Çaprazınızı EVET`e koyun ki, Hamburg`un enerji ağlarının tümü devralınıp, kamu sektörüne geçsin.

Bilgi broșürünü (PDF) indir


EVET`e böyle oyunuzu veriyorsunuz! Hamburg enerji ağlarının kamu sektörüne devralınması talebi için oy listesinde BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ`e „EVET“ inizi bir çarpı ile destekleyiniz. Referandum`u kazanmamız için yaklaşık 500.000 EVET oyuna ihtiyacımız var. Ayrıca, talebimiz tabii ki Hayır almaktansa daha fazla EVET oyuna ulașmaktır. ileri


BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ inisiyatifinin kuruluşu

  • attac hamburg
  • bund
  • diakonie_hh_155
  • Logo - Moorburgtrasse stoppen!
  • robin_wood_hh_155
  • verbraucherschutz_hh_155

 

 

 

 

1997-2002 arasında Hamburg șehri, Hamburg Elektrik İşlerini (HEW) Vattenfall`e ve Hein Gas`ı E.on`a satmıștır. Böylece Hamburg`daki elektrik, gaz ve merkezi ısıtma dağılımı özelleştirilmiştir.

Önümüzdeki yıllarda Vattenfall ve E.on`un ağ işlemi ile ilgili tavizler tükenecektir. İmtiyazların yeniden dağıtımı ile şehir, kimin gelecekte şebekeleri ișleteceǧinde karar alacaktır. Bizim isteǧimiz, Hamburg`un bu tavizleri bir %100  belediyeye ait olan şirket tarafından işletilmesidir. Bu şirket, şebekeleri eski sahiplerinden ekonomik bir fiyata alma hakkına sahiptir. Böyle bir kamu mülkiyetinin geriye satın alınması 170 il ve ilçelerde gerçekleștirilmiştir.

BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ referandum`u ile senato ve vatandașlara talimat sağlanabilir, böylelikle zamanında ve gerekli tüm adımları atarak 2015`e kadar Hamburg`daki elektrik, ısıtma ve gaz ağlarını tamamen kamu sektörüne yeniden nakledilebilir.

Haziran 2011 yılındaki referandum`u son derecede başarılı halk oylama çalıșmalarımızla kazandık. Üç hafta içinde seçme hakkı olan Hamburg`luların en az yüzde beşi – yaklașık 63.000 kiși – imzalaması gerekiyordu. Yüzlerce aktiflerin ve çok sayıda destekleyici kuruluşların sayesinde neredeyse seçme hakkı olan Hamburg`luların iki mislini ikna etmeyi başardık: toplam 116 197 imza topladık.

Hatta referandum sırasında senato, Vattenfall ve E.on ile masaya oturup belediyenin șebeke şirketlerinden sadece %25.1 oranında katılımını müzakere etti. 2012`de toplam 543.500.000 € şirketlerin hesaplarına aktı. Ayrıca kent merkezi ısıtma kaynaklarını geri kendi eline geçirmekten bile vazgeçti.

Uzmanlar ve muhalefet bu kararı sertçe eleştirmekte. Hamburg çok az etki için çok fazla para ödedi. Biz bunu deǧiștirebiliriz: Eğer biz referandum`u kazanırsak, bu tartışılır katılım anlaşmaları yeniden iptal edilecektir. Hatta sürekli feragat edilen merkezi ısıtma`nın zararından dönülebilir.

22 Eylül 2013`de oy hakkına sahip 1,2 milyon kişi enerji şebekelerinin denetiminin kömür ve nükleer şirketleri olan Vattenfall (elektrik ve merkezi ısıtma) ve E.on (gaz șebekeleri) tarafından devam edilip edilmemesine karar verecek. Alternatif olarak: Hamburg yüzde yüz kontrolü geri alıp, gelecekte tüketicilerin ve çevre koruma açısından kararlarını verecektir.

BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ`in toplam 500.000 EVET oyuna ihtiyacı var. Bu dolaysız demokrasi fırsatını kullanıp, geri alım için oy veriniz. BİZİM HAMBURG- BİZİM ȘEBEKEMİZ referandum`un belgeleri aynı zamanda genel seçim pusulası ile verilecektir. Oyunuzu posta yoluyla veya  22 Eylül`de seçim sandıǧının bașında kullanabilirsiniz. Çarpınızı BİZİM HAMBURG – BİZİM ȘEBEKEMİZ için EVET`e atınız.